Adam Łakomy - urodzony w 1991r w Gliwicach. 
Fotograf - specjalizuje się w fotografii sportów ekstremalnych i reportażu.  Jego głównym tematem realizowanym od 2008 roku jest skateboarding. Prowadził warsztaty fotografii sportów ekstremalnych, podstaw fotografii oraz fotografii camera obscura. Fotografował m.in we Francji, Niemczech, Włoszech, Brazylii, Kanadzie, Japonii i USA. W latach 2012-2017 był współtwórcą i redaktorem naczelnym elektronicznego magazynu o fotografii sportów ekstremalnych "Triker Magazine". Laureat wielu konkursów fotograficznych. Na swoim koncie posiada kilka autorskich wystaw fotograficznych. Współpracował z wieloma gazetami i magazynami o tematyce sportowej w kraju i za granicą.  Autor kilku prywatnych projektów fotograficznych m.in "Every skateboard are another history", "NIEBO'czowy" i "EXTREME DREAM". Współpracował z najlepszymi polskimi zawodnikami ze sceny sportów ekstremalnych. Aktualnie zajmuje się fotografią śląska, urbex exploration oraz fotografią e-sportową. 


Adam Łakomy - born in 1991 in Gliwice.
Photographer - specializes in extreme sports photography and reportage. Skateboarding is his main topic since 2008. He lead workshops on extreme sports photography, basic photography and camera obscura photography. He photographed in France, Germany, Italy, Brazil, Canada, Japan and the USA. In the years 2012-2017 he was the co-creator and editor-in-chief of the electronic magazine about extreme sports photography "Triker Magazine". Winner of many photo competitions. He collaborated with many newspapers and magazines on sports at PL and abroad. Author of several private photo projects, including "Every skateboard are another history", "NIEBO'czowy" and "EXTREME DREAM". He collaborated with the best Polish riders from the extreme sports scene. Currently involved in Silesian photography, urbex exploration and e-sport photography.
Back to Top